Daerah  

  Pemalang – Jateng- Isuk-isuk karo adem, warga Pemalang wis dirameke karo warta anyar. Gandheng-gandhengan…